document.hasFocus

Podsumowanie

Własność hasFocus zwraca wartość true, jeżeli fokus jest zlokalizowany w dowolnym miejscu danego dokumentu.

Uwaga:

Ten atrybut jest częścią specyfikacji HTML 5, która jest wciąż opracowywana.

Składnia

focused = document.hasFocus();

Przykład

Specyfikacja

Zarządzanie fokusem