Podsumowanie

Własność hasFocus zwraca wartość true, jeżeli fokus jest zlokalizowany w dowolnym miejscu danego dokumentu.

Uwaga: Ten atrybut jest częścią specyfikacji HTML 5, która jest wciąż opracowywana.

Składnia

focused = document.hasFocus();

Przykład

Specyfikacja

Zarządzanie fokusem

 

 

 

 

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, teoli, khalid32, Mgjbot, Flaneur
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,