MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Podsumowanie

embeds zwraca listę obiektów OBJECT zagnieżdżonych w bieżącym dokumencie.

Składnia

listaWęzłów = document.embeds 

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.


MSDN: embeds collection

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, AshfaqHossain, Bedi, Ptak82, Jan Dudek
 Ostatnia aktualizacja: AshfaqHossain,