Wprowadzenie do HTML

W samym sercu, HTML jest dość prostym językiem składającym się z elementów, które można zastosować do fragmentów tekstu, aby nadać im różne znaczenie w dokumencie (Czy jest to akapit? Czy jest to wypunktowana lista? Czy jest to część tabeli?), ułożyć dokument w logiczne sekcje (Czy ma nagłówek? Trzy kolumny treści? Menu nawigacyjne?), a także osadzić treści takie jak obrazy i filmy na stronie. Ten moduł wprowadzi pierwsze dwa z nich i wprowadzi podstawowe pojęcia i składnie, które musisz znać, aby zrozumieć HTML.

Wymagania wstępne

Nie wymagamy od Ciebie żadnych umiejętności związanych z HTML na początku tego kursu. Wymagane są jednak umiejętności obsługi komputera, a także podstawowa "pasywna" znajomość sieci (umiejętność przeglądania i przyswajania stron internetowych). Powinieneś mieć ustawione podstawowe środowisko (zgodnie z instrukcją z Installing basic software), a także rozumieć, jak tworzyć i zarządzać plikami (tak jak zostało to dokładnie wytłumaczone w Dealing with files). Te dwie rzeczy są częścią naszego tutoriala dla początkujących Getting started with the web.

Notatka: Jeżeli pracujesz na komputerze/tablecie/innym urządzeniu, na którym nie możesz stworzyć plików, możesz wypróbować (przynajmniej większość) nasze przykłady w specjalnych serwisach, takich jak JSBin czy Thimble.

Tutoriale

Ten moduł składa się z poniższych artykułów, które wprowadzą Cię w podstawy HTML i dadzą możliwość wypróbowania nabytych umiejętności.

Rozgrzewanie silników HTML
Zajmuje się absolutnymi podstawani HTML - definiujemy elementy, atrybuty i inne ważne pojęcia, a także pokazuje jaką funkcję spełniają one w języku. Pokazuje w jaki sposób jest zbudowana typowa strona w HTML, wraz z budową samych elementów, a także wyjaśnia inne, podstawowe cechy języka. Podczas nauki zainteresujemy Cię HTML poprzez zabawę!
Co jest w głowie (headzie)? Metadata w HTML
Znacznik head i jego zawartość w dokumencie HTML nie jest wyświetlany kiedy strona zostaje załadowana. Zawiera on informacje takie jak <title> (tytuł strony),  linki do CSS (en-US) (Jeżeli chcesz dodać stylowanie do zawartości html), linki do własnych faviconów, a także metadane (dane o stronie, takie jak autor i słowa, które opisują dokument).
Podstawy tekstu w HTML
Głównym zadaniem HTML jest nadanie znaczenia tekstowi (także znane jako semantyka), w taki sposób, aby przeglądarka wiedziała, jak wyświetlić go w prawidłowy sposób. Ten artykuł zajmuje się użyciem HTML w taki sposób, aby podzielić tekst na logiczne structury nagłówków i paragrafów, nadać większe znaczenie niektórym słowom, stworzyć listy, a także wiele innych.
Tworzenie hiperłączy
Hiperłącza są ważną częścią internetu - to one sprawiają, że sieć to sieć. Artykuł zajmuje się składnią hiperłączy a także omawia najlepsze praktyki ich tworzenia i użycia.
Zaawansowane formatowanie tekstu
Istnieją inne elementy HTMLa, których można użyć do formatowania i nie zostały omówione w artykule Podstawy tekstu w HTML. Elementy użyte tutaj są mniej znane, jednak nadal warte poznania. Artykuł ten zajmuje się oznaczaniem cytatów, list opisowych, kodu w językach programowania, a także innych podobnych, indeksów - górnego i dolnego, danych kontaktów, a także wielu innych.
Struktura strony i dokumentu
HTML używane jest nie tylko do definiowania pojedynczych części strony ("paragraf" czy "zdjęcie"), lecz także do zaznaczenia większych częci strony (na przykład "nagłówek", "menu nawigacyjne" czy "główna zawartość"). Ten artykuł zajmuje się planowaniem struktury strony, a także jak pisać HTML, aby odwzorować daną struktrurę.
Debugowanie HTML
Pisanie HTML jest fajne, ale nie zawsze wszystko idzie jak z płatka. Zdarzają się sytuacje gdy "coś nie działa", a Ty nie masz pojęcia, co jest nie tak. Ten artykuł pokaże techniki i narzędzia, które są przydatne w takich sytuacjach.

Zadania

Poniższe zadania mają na celu przetetowanie Twojej znajomości podstaw HTML, które zostały przedstawione w artykułach wyżej.

Dodawanie stylów do listu
Prędzej czy później każdy z nas uczy się, w jaki sposób napisać list. Może to zostać wykorzystane do przetestowania naszych zdolności formatowania tekstu - w tym zadaniu masz za zadanie dodanie formatowania do listu.
Dodanie struktury strony
To zadanie testuje twoje umiejętności używania HTML  to dodania struktury strony, która zawiera nagłówek, stopkę, menu nawigacyjne, główną zawartość i pasek boczny.

Zobacz także

Test zdolności w sieci 1
Doskonały kurs fundacji Mozilla, który przedstawia i testuje wiele umiejętności, o których mowa jest we Wprowadzeniu do HTML. Zainteresowani zaznajamiają sie w tym sześcioczęsciowym kursie z: czytaniem, pisaniem i byciem członkiem sieci Internet. Odkryj podstawy Internetu poprzez produkcję i współpracę.

  Feedback

Pomóż nam doskonalić nasze poradniki takie jak ten poprzez wypełnienie naszej ankiety.

(Ankieta w języku angielskim)