Document Object Model (DOM)

Het Document Object Model (DOM) is een programmeerinterface voor HTML, XML en SVG documenten.  Het zorgt voor een structurele representatie van het document, wat het mogelijk maakt de inhoud en visuele presentatie te veranderen.Het DOM geeft een weergave van een document als een gestructureerde groep van knooppunten en objecten die methoden en eigenschappen bevatten. Knooppunten kunnen eventueel gekoppeld worden met event handlers. Zodra dit event geactiveerd is, worden de event handlers uitgevoerd. Het verbindt eigenlijk scripts en webpagina's met programmeertalen.

Hoewel vaak benaderd met behulp van JavaScript, is de DOM zelf geen onderdeel van de taal JavaScript, en het kan worden gebruikt in andere talen, hoewel dit niet gewoonlijk is.

Een introductie van DOM is beschikbaar.

DOM interfaces

Verouderde DOM interfaces

Het Document Object Model is vereenvoudigd. Om dit te bereiken zijn de volgende interfaces, die in de verschillende DOM level 3 of minder kwaliteit te bereiken zijn, verwijderd. Het is nog onduidelijk of sommige kunnen worden ingesteld, maar voor dit moment dat ze moeten worden beschouwd als achterhaald en worden vermeden:

HTML interfaces

Een document met HTML wordt beschreven met behulp van HTMLDocument (en-US) interface. Merk op dat de HTML-specificatie ook het Document interface verlengt.

Een HTMLDocument object geeft ook toegang tot de browser functies: het tabblad of venster, waarin een pagina wordt getoond met behulp van de
Window interface, de Style verbonden met (meestal CSS), de geschiedenis van de browser ten opzichte van de context, History (en-US) , uiteindelijk een Selection (en-US) gedaan op het document.

HTML element interfaces

Andere interfaces

Verouderde HTML interfaces

SVG interfaces

SVG element interfaces

SVG datatype interfaces

Hier is de DOM API voor datatypes gebruikt in de definities van SVG eigenschappen en attributen.

Opmerking: Vanaf Gecko 5.0 vertegenwoordigen de volgende SVG-gerelateerde DOM objectlijsten die te indexeren zijn en kunnen worden geraadpleegd. Zoals arrays, deze hebben als toevoeging een lengte-eigenschap met vermelding van het aantal items in de lijsten: SVGLengthList (en-US), SVGNumberList (en-US), SVGPathSegList en SVGPointList.

Static type

Animated type

SVG Path segment interfaces

SMIL gerelateerde interfaces

Andere SVG interfaces

Zie ook