mozilla
Your Search Results

  window.navigator

  Yhteenveto

  Palauttaa viitteen navigaattori-objektiin, jolta voidaan kysellä tietoja skriptiä suorittavasta sovelluksesta.

  Esimerkki

  alert("You're using " + navigator.appName);
  

  Ominaisuudet

  navigator.appCodeName
  Palauttaa nykyisen selaimen sisäisen "code"-nimen. Älä nojaa tähän ominaisuuteen oikean arvon palauttamiseksi.
  navigator.appName
  Palauttaa selaimen virallisen nimen. Älä nojaa tähän ominaisuuteen oikean arvon palauttamiseksi.
  navigator.appVersion
  Palauttaa selaimen version merkkijonona. Älä nojaa tähän ominaisuuteen oikean arvon palauttamiseksi.
  navigator.battery
  Palauttaa battery-objektin, jota voit käyttää tietojen saamiseksi akun lataustilasta.
  navigator.buildID
  Palauttaa selaimen rakentamistunnisteen (esim.: "2006090803")
  navigator.connection
  Tarjoaa tietoa laitteen verkkoyhteydestä.
  navigator.cookieEnabled
  Palauttaa boolean-arvon, joka kertoo, että ovatko evästeet käytössä selaimessa vai eivät.
  navigator.doNotTrack
  Ilmoittaa käyttäjän do-not-track -asetuksen. Kun tämä arvo on "yes", webbisivustosi tai sovelluksesi ei pitäisi seurata käyttäjää.
  navigator.id
  Palauttaa id-objektin, jota voit käyttää BrowserID-tuen lisäämiseksi webbisivustollesi.
  navigator.language
  Palauttaa selaimen kieliversiota edustavan merkkijonon.
  navigator.mimeTypes
  Palauttaa selaimen tukemien MIME-tyypien luettelon.
  navigator.mozApps
  Palauttaa Apps-objektin, jota voit käyttää Open Web apps-sovellusten asentamiseen, hallinnointiin ja ohjaamiseen.
  navigator.mozNotification Mobile Only in Gecko 2.0
  navigator.webkitNotification
  Palauttaa notification-objektin, jota voit käyttää toimittamaan ilmoituksia käyttäjältä webbisovelluksellesi.
  navigator.mozSms Mobile Only in Gecko
  Palauttaa SmsManager-objektin, jota voit käyttää SMS-viestinnän hallinnointiin webbisovelluksessasi.
  navigator.mozSocial
  FIXME: NeedsText
  navigator.mozTelephony Mobile Only in Gecko
  Palauttaa Telephony-objektin, jota voit käyttää luomaan ja hallinnoimaan puheluja.
  navigator.onLine
  Palauttaa boolean-arvon, joka osoittaa, että onko selaimesi verkkoyhteydessä vai ei.
  navigator.oscpu
  Palauttaa nykyistä käyttäjärjestelmää edustavan merkkijonon.
  navigator.platform
  Palauttaa selainalustaa edustavan merkkijonon.
  navigator.plugins
  Palauttaa selaimeen asennettujen lisäosien taulukon.
  navigator.product
  Palauttaa nykyisen selaimen tuotenimen. (esim.: "Gecko")
  navigator.productSub
  Palauttaa nykyisen selaimen rakennusnumeron (esim.: "20060909")
  navigator.securitypolicy
  Palauttaa tyhjän merkkijonon. Netscape 4.7x-selaimessa palauttaa merkkijonon "US & CA domestic policy" tai "Export policy".
  navigator.standalone
  Palauttaa boolean-arvon, joka osoittaa, että suoritetaanko selainta erillistilassa. Käytettävissä vain Apple:n iOS Safari -selaimessa.
  navigator.userAgent
  Palauttaa nykyisen selaimen user agent -merkkijonon.
  navigator.vendor
  Palauttaa nykyisen selaimen toimittajanimen (esim.: "Netscape6")
  navigator.vendorSub
  Palauttaa toimittajaversionumeron (esim.: "6.1")
  navigator.webkitPointer
  Palauttaa PointerLock-objektin Mouse Lock API:a varten.

  Metodit

  navigator.javaEnabled
  Osoittaa, että onko tietokoneen selaimen Java käytössä vai ei.
  navigator.mozIsLocallyAvailable
  Sallii koodin tarkistaa verkkoa käyttämättä, että onko tietyssä URI-osoitteessa oleva asiakirja olemassa.
  navigator.preference Obsolete since Gecko 2.0
  Asettaa käyttäjäasetuksen. Tämä methodi on käytettävissä vain privileged-koodille ja on vanhentunut; sinun pitäisi käyttää sen sijasta XPCOM Preferences API:a.
  navigator.registerContentHandler
  Sallii webbisivuston rekisteröidä itsensä tietyn MIME-tyypin mahdollisena käsittelijänä.
  navigator.registerProtocolHandler
  Sallii webbisivuston rekisteröidä itsensä tietyn yhteyskäytännön mahdollisena käsittelijänä.
  navigator.taintEnabled Deprecated since Gecko 1.7.8 Obsolete since Gecko 9.0
  Palauttaa arvon false. JavaScript taint/untaint -funktiot poistettu JavaScript 1.2:ssa.
  navigator.vibrate()
  Aiheuttaa värähtelyä laitteissa, jotka tukevat sitä. Ei tee mitään, jos värähtelytuki ei ole käytettävissä.

  Spesifikaatio

  • Määritelty osoitteessa HTML.

  Katso myös

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: khalid32, Karvjorm
  Last updated by: khalid32,
  Hide Sidebar