window.navigator

Yhteenveto

Palauttaa viitteen navigaattori-objektiin, jolta voidaan kysellä tietoja skriptiä suorittavasta sovelluksesta.

Esimerkki

alert("You're using " + navigator.appName);

Ominaisuudet

navigator.appCodeName
Palauttaa nykyisen selaimen sisäisen "code"-nimen. Älä nojaa tähän ominaisuuteen oikean arvon palauttamiseksi.
navigator.appName
Palauttaa selaimen virallisen nimen. Älä nojaa tähän ominaisuuteen oikean arvon palauttamiseksi.
navigator.appVersion
Palauttaa selaimen version merkkijonona. Älä nojaa tähän ominaisuuteen oikean arvon palauttamiseksi.
navigator.battery
Palauttaa battery-objektin, jota voit käyttää tietojen saamiseksi akun lataustilasta.
navigator.buildID
Palauttaa selaimen rakentamistunnisteen (esim.: "2006090803")
navigator.connection
Tarjoaa tietoa laitteen verkkoyhteydestä.
navigator.cookieEnabled
Palauttaa boolean-arvon, joka kertoo, että ovatko evästeet käytössä selaimessa vai eivät.
navigator.doNotTrack
Ilmoittaa käyttäjän do-not-track -asetuksen. Kun tämä arvo on "yes", webbisivustosi tai sovelluksesi ei pitäisi seurata käyttäjää.
navigator.id
Palauttaa id-objektin, jota voit käyttää BrowserID-tuen lisäämiseksi webbisivustollesi.
navigator.language
Palauttaa selaimen kieliversiota edustavan merkkijonon.
navigator.mimeTypes
Palauttaa selaimen tukemien MIME-tyypien luettelon.
navigator.mozApps
Palauttaa Apps-objektin, jota voit käyttää Open Web apps-sovellusten asentamiseen, hallinnointiin ja ohjaamiseen.
navigator.mozNotification
navigator.webkitNotification
Palauttaa notification-objektin, jota voit käyttää toimittamaan ilmoituksia käyttäjältä webbisovelluksellesi.
navigator.mozSms 
Palauttaa SmsManager-objektin, jota voit käyttää SMS-viestinnän hallinnointiin webbisovelluksessasi.
navigator.mozSocial
FIXME: NeedsText
navigator.mozTelephony
Palauttaa Telephony-objektin, jota voit käyttää luomaan ja hallinnoimaan puheluja.
navigator.onLine
Palauttaa boolean-arvon, joka osoittaa, että onko selaimesi verkkoyhteydessä vai ei.
navigator.oscpu
Palauttaa nykyistä käyttäjärjestelmää edustavan merkkijonon.
navigator.platform
Palauttaa selainalustaa edustavan merkkijonon.
navigator.plugins
Palauttaa selaimeen asennettujen lisäosien taulukon.
navigator.product
Palauttaa nykyisen selaimen tuotenimen. (esim.: "Gecko")
navigator.productSub
Palauttaa nykyisen selaimen rakennusnumeron (esim.: "20060909")
navigator.securitypolicy
Palauttaa tyhjän merkkijonon. Netscape 4.7x-selaimessa palauttaa merkkijonon "US & CA domestic policy" tai "Export policy".
navigator.standalone
Palauttaa boolean-arvon, joka osoittaa, että suoritetaanko selainta erillistilassa. Käytettävissä vain Apple:n iOS Safari -selaimessa.
navigator.userAgent
Palauttaa nykyisen selaimen user agent -merkkijonon.
navigator.vendor
Palauttaa nykyisen selaimen toimittajanimen (esim.: "Netscape6")
navigator.vendorSub
Palauttaa toimittajaversionumeron (esim.: "6.1")
navigator.webkitPointer
Palauttaa PointerLock-objektin Mouse Lock API:a varten.

Metodit

navigator.javaEnabled
Osoittaa, että onko tietokoneen selaimen Java käytössä vai ei.
navigator.mozIsLocallyAvailable
Sallii koodin tarkistaa verkkoa käyttämättä, että onko tietyssä URI-osoitteessa oleva asiakirja olemassa.
navigator.preference Obsolete since Gecko 2.0
Asettaa käyttäjäasetuksen. Tämä methodi on käytettävissä vain privileged-koodille ja on vanhentunut; sinun pitäisi käyttää sen sijasta XPCOM Preferences API:a.
navigator.registerContentHandler
Sallii webbisivuston rekisteröidä itsensä tietyn MIME-tyypin mahdollisena käsittelijänä.
navigator.registerProtocolHandler
Sallii webbisivuston rekisteröidä itsensä tietyn yhteyskäytännön mahdollisena käsittelijänä.
navigator.taintEnabled Deprecated since Gecko 1.7.8 Obsolete since Gecko 9.0
Palauttaa arvon false. JavaScript taint/untaint -funktiot poistettu JavaScript 1.2:ssa.
navigator.vibrate()
Aiheuttaa värähtelyä laitteissa, jotka tukevat sitä. Ei tee mitään, jos värähtelytuki ei ole käytettävissä.

Spesifikaatio

  • Määritelty osoitteessa HTML.

Katso myös