Number.parseFloat()

El mètode Number.parseFloat() interpreta el string passat com a argument i retorna un nombre de punt flotant. Aquest mètode es comporta de la mateixa manera que la funció global parseFloat() i és part del ECMAScript 6 (el seu motiu d'existència és la modularització dels globals).

Sintaxi

Number.parseFloat(string)

Paràmetres

string
Un string que representa el valor a interpretar.

Descripció

Vegeu parseFloat() per a més detalls i exemples.

Polyfill

Number.parseFloat = parseFloat;

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.parseFloat' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 25 (25) No support (Yes) No support
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support 25.0 (25) No support No support No support

Vegeu també