Number.POSITIVE_INFINITY

La propietat Number.POSITIVE_INFINITY representa el valor infinit negatiu.

No fa falta crear un objecte Number per accedir a aquesta propietat estàtica (feu servir Number.POSITIVE_INFINITY).

Property attributes of Number.POSITIVE_INFINITY
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

El valor de Number.POSITIVE_INFINITY és el mateix que el valor negatiu de la propietat de l'objecte global Infinity.

 

Aquest valor es comporta de forma una mica diferent a l'infinit matemàtic:

Qualsevol valor positiu, incloent POSITIVE_INFINITY, multiplicat per POSITIVE_INFINITY és POSITIVE_INFINITY.

  • Qualsevol calor negatiu, incloent NEGATIVE_INFINITY, multiplicat per POSITIVE_INFINITY √©s POSITIVE_INFINITY.
  • Zero multiplicat per POSITIVE_INFINITY √©s NaN.
  • NaN multiplicat perPOSITIVE_INFINITY √©s NaN.
  • POSITIVE_INFINITY, dividit per quaulsevol valor negatiu execepte NEGATIVE_INFINITY, √©s NEGATIVE_INFINITY.
  • POSITIVE_INFINITY, dividit per un valor positiu a excepci√≥ de POSITIVE_INFINITY, √©s POSITIVE_INFINITY.
  • POSITIVE_INFINITY, dividit per NEGATIVE_INFINITY o b√© per POSITIVE_INFINITY, √©s NaN.
  • Quasevol nombre dividit per POSITIVE_INFINITY √©s Zero.

Es pot fer serivir la propietat Number.POSITIVE_INFINITY per indicar una condició d'error que retorna un nombre finit en cas d'èxit. Fixeu-vos, però, que isFinite seria més apropiat en aquest cas.

Exemples

Utilitzar POSITIVE_INFINITY

In the following example, the variable bigNumber is assigned a value that is larger than the maximum value. When the if statement executes, bigNumber has the value Infinity, so bigNumber is set to a more manageable value before continuing.

A l'exemple seg√ľent, a la variable nombrePetit se li assigna un valor que √©s m√©s gran que el valor m√†xim. Quan la declaraci√≥ if s'executa, nombrePetit t√© el valor Infinity, aix√≠ nombrePetit s'estableix com a un valor m√©s manegable abans de prosseguir.

var nombrePetit = Number.MAX_VALUE * 2;

if (nombrePetit == Number.POSITIVE_INFINITY) {
  nombrePetit= returnFinite();
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definici√≥ inicial. Implementat a JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number.POSITIVE_INFINITY' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.POSITIVE_INFINITY' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també