MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Bắt đầu với Web là loạt bài ngắn gọn giới thiệu cho bạn những thực tiễn của việc phát triển web. Bạn sẽ thiết lập các công cụ cần thiết để xây dựng một trang web đơn giản và phát hành mã lệnh đơn giản của riêng bạn.

Chuyện về trang web đầu tiên của bạn

Có rất nhiều việc phải làm để tạo ra một trang web chuyên nghiệp, vì vậy nếu bạn là người mới bắt đầu làm web, chúng tôi khuyến khích bạn nên bắt đầu từ mục tiêu nhỏ. Bạn sẽ không xây dựng một trang web tựa như Facebook ngay, nhưng không khó để làm ra một trang web trực tuyến đơn giản của riêng bạn, vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đó.

Bằng cách làm theo các bài viết được liệt kê dưới đây, bạn sẽ đi từ chỗ không có gì đến chỗ có được trang web trực tuyến đầu tiên. Bắt đầu thôi!

Cài đặt các phần mềm cơ bản

Khi đề cập tới các công cụ để xây dựng một website, thì có rất nhiều thứ để chọn. Nếu bạn đang bắt đầu, bạn có thể bị rối bởi danh sách những trình soạn thảo code, các thư viện framework, và các công cụ kiểm tra. Trong bài Installing basic software Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn từng bước để cài đặt chỉ những phần mềm bạn cần để bắt đầu phát triển web cơ bản

What will your website look like?

Before you start writing the code for your website, you should plan it first. What information are you showcasing? What fonts and colors are you using? What will your website look like? We furnish a simple method you can follow to plan out your site's content and design.

Dealing with files

A website consists of many files: text content, code, stylesheets, media content, and so on. When you're building a website, you need to assemble these files into a sensible structure and make sure they can talk to one another. Dealing with files explains how to set up a sensible file structure for your website and what issues you should be aware of.

HTML basics

Hypertext Markup Language (HTML) is the code that you use to structure your web content, and give it meaning and purpose. For example, is my content a set of paragraphs, or a list of bullet points? Do I have images inserted in my page? Do I have a data table? Without overwhelming you, HTML basics provides enough information to make you familiar with HTML.

CSS basics

Cascading Stylesheets (CSS) is the code that you use to style your website. For example, do you want text to be black or red? Where should content be drawn on the screen? What background images and colors should be used to decorate your website? CSS basics takes you through what you need to get started.

JavaScript basics

JavaScript is the programming language that you use to add interactive features to your website, for example games, things that happen when buttons are pressed or data is entered in forms, dynamic styling effects, animation, and much more. JavaScript basics gives you an idea of what is possible with this exciting language, and how to get started.

Publishing your website

Once you have finished writing the code and organizing the files that make up your website, you need to put it all online so people can find it. Publishing your sample code describes how to get your simple sample code online with minimum effort.

How the web works

When you access your favorite website, a lot of complicated things happen in the background that you may not know about. How the web works outlines what happens when you view a webpage on your computer.

Document Tags and Contributors

 Những người đóng góp cho trang này: sugudkendy, tunggnu, Thokaka92, nnhv1981
 Cập nhật lần cuối bởi: sugudkendy,