Generator.prototype.return()

Метод return() вертає надане значення та завершує генератор.

Синтаксис

gen.return(value)

Параметри

value
Значення, яке треба повернути.

Значення, що повертається

Значення, надане як аргумент.

Приклади

Використання return()

Наступний приклад демонструє простий генератор та метод return.

function* gen() { 
 yield 1;
 yield 2;
 yield 3;
}

var g = gen();

g.next();    // { value: 1, done: false }
g.return('foo'); // { value: "foo", done: true }
g.next();    // { value: undefined, done: true }

Якщо return(value) викликається на генераторі, який вже знаходиться у "завершеному" стані, він залишиться у "завершеному" стані. Якщо жодного аргументу не надано, властивість value поверненого об'єкта буде такою ж, як при виклику .next(). Якщо аргумент надано, він буде присвоєний як значення властивості value поверненого об'єкта.

function* gen() {
 yield 1;
 yield 2;
 yield 3;
}

var g = gen();
g.next(); // { value: 1, done: false }
g.next(); // { value: 2, done: false }
g.next(); // { value: 3, done: false }
g.next(); // { value: undefined, done: true }
g.return(); // { value: undefined, done: true }
g.return(1); // { value: 1, done: true }

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Generator.prototype.return' in that specification.
Standard Початкове визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Generator.prototype.return' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
returnChrome Full support 50Edge Full support 13Firefox Full support 38IE No support NoOpera Full support 37Safari Full support 10WebView Android Full support 50Chrome Android Full support 50Firefox Android Full support 38Opera Android Full support 37Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Див. також