Generator.prototype.next()

Метод next() повертає об'єкт з двома властивостями, done та value. Ви також можете передати параметр у метод next, щоб передати значення у генератор.

Синтаксис

gen.next(value)

Параметри

value
Значення, яке передається генератору. Значення буде присвоєне як результат виразу yield, тобто, у [variable] = yield [expression], значення, передане у функцію .next, буде присвоєне [variable]

Значення, що повертається

Об'єкт з двома властивостями:

 • done (булеве значення)
  • Має значення true, якщо ітератор досяг кінця послідовності перебору. В цьому випадку value за бажанням визначає повернене значення ітератора.
  • Має значення false, якщо ітератор зміг видати наступне значення послідовності. Це аналогічно тому, щоб взагалі не вказувати значення властивості done.
 • value - будь-яке значення JavaScript, повернене ітератором. Може бути пропущене, коли done дорівнює true.

Приклади

Використання next()

Наступний приклад демонструє простий генератор та об'єкт, що його вертає метод next:

function* gen() { 
 yield 1;
 yield 2;
 yield 3;
}

var g = gen(); // "Generator { }"
g.next();   // "Object { value: 1, done: false }"
g.next();   // "Object { value: 2, done: false }"
g.next();   // "Object { value: 3, done: false }"
g.next();   // "Object { value: undefined, done: true }"

Передача значень генератору

В цьому прикладі next викликається зі значенням. Зауважте, що перший виклик нічого не залогував, тому що генератор початково нічого не видавав.

function* gen() {
 while(true) {
  var value = yield null;
  console.log(value);
 }
}

var g = gen();
g.next(1); 
// "{ value: null, done: false }"
g.next(2); 
// 2
// "{ value: null, done: false }"

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Generator.prototype.next' in that specification.
Standard Початкове визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Generator.prototype.next' in that specification.
Living Standard

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
nextChrome Full support 39Edge Full support 13Firefox Full support 26IE No support NoOpera Full support 26Safari Full support 10WebView Android Full support 39Chrome Android Full support 39Firefox Android Full support 26Opera Android Full support 26Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 4.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Див. також