We're looking for a person or people to help audit MDN to find places we could speed up. Is this you or someone you know? Check out the RFP: https://mzl.la/2IHcMiE

Переклад не закінчено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської.

Метод call() викликає функцію із вказаним значенням this і вказаним переліком аргументів.

Заувага: Хоча за своїм призначенням цей метод і {jsxref("Function.prototype.apply", "apply()")}} є тотожними, аргументи для викликаної функції передаються в дещо різний спосіб: метод call() приймає їх перелік, тоді як метод apply() приймає їх масив.

Синтаксис

function.call(thisArg[, arg1[, arg2[, ...]]])

Параметри

thisArg Optional
Значення this, яке буде застосовано для виклику function. Зауважте, що значення thisArg може зазнати перетворень — якщо функція function виконується у поблажливому режимі, тоді замість null та undefined буде застосовано глобальний об'єкт, а прості величини буде обернено на об'єкти.
arg1, arg2, ... Optional
Аргументи, що їх буде передано до функції function.

Вертає

Значення, яке внаслідок виклику повернула сама функція function.

Опис

Інший об'єкт this може бути присвоєно, коли викликається існуюча функція. Значення this посилається на поточний об'єкт, а саме об'єкт, який викликається. З методом call, ви можете написати метод один раз і потім успадковувати його в іншому об'єкті без необхідності переписувати даний метод для нового об'єкта.

Приклади

Використання методу call для ланцюгового виконання конструкторів до об'єкта

Ви може використовувати метод call для ланцюгового виконання конструкторів до об'єкта, по аналогії з Java. В наступному прикладі, конструктор об'єкта Продукт(Product) визначений двома параметрами, ім'я (name) і ціна (price). Дві інші функції Їжа (Food) і Іграшка (Toy) викликають Продукт (Product) передаючи this, name і price. Об'єкт Product ініціалізує дані параметри name і price, обидві спеціалізовані функції визначають дану категорію (category).

function Product(name, price) {
 this.name = name;
 this.price = price;

 if (price < 0) {
  throw RangeError('Cannot create product ' +
           this.name + ' with a negative price');
 }
}

function Food(name, price) {
 Product.call(this, name, price);
 this.category = 'food';
}

function Toy(name, price) {
 Product.call(this, name, price);
 this.category = 'toy';
}

var cheese = new Food('feta', 5);
var fun = new Toy('robot', 40);

Використання методу call для виконання анонімних функцій

У цьому прикладі, ми створюємо анонімну функцію і використовуємо метод call для виконання її для кожного об'єкта масиву. Основним призначенням анонімної функції тут в тому, щоб додавати функцію print для кожного об'єкта, котрий здатний друкувати правильний індекс об'єкта масиву. Передавати об'єкт як значення this не є строго обов'язково, але це робиться для пояснюючих цілей.

var animals = [
 { species: 'Lion', name: 'King' },
 { species: 'Whale', name: 'Fail' }
];

for (var i = 0; i < animals.length; i++) {
 (function(i) {
  this.print = function() {
   console.log('#' + i + ' ' + this.species
         + ': ' + this.name);
  }
  this.print();
 }).call(animals[i], i);
}

Використання методу call для виконання функції і визначення контексту 'this'

В нижче наведеному прикладі, коли ми будемо викликати функцію greet значення this буде прив'язуватися до об'єкта i.

function greet() {
 var reply = [this.person, 'Is An Awesome', this.role].join(' ');
 console.log(reply);
}

var i = {
 person: 'Douglas Crockford', role: 'Javascript Developer'
};

greet.call(i); // Douglas Crockford Is An Awesome Javascript Developer

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Початкова виознака. Запроваджено у JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Function.prototype.call' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Function.prototype.call' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Function.prototype.call' in that specification.
Draft  

Підтримка веб-переглядачами

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes1 Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes ?

Див. також

Мітки документа й учасники

Мітки: 
 Зробили внесок у цю сторінку: asmforce, piton13
 Востаннє оновлена: asmforce,