Date.prototype.toString()

Метод toString() повертає рядкове представлення вказаного об'єкта Date.

Синтаксис

dateObj.toString()

Повертає

Рядкове представлення наданої дати.

Опис

Екземпляри Date успадковують метод toString() від Date.prototype, а не від Object.prototype. Date.prototype.toString() повертає рядкове представлення об'єкта Date у форматі, вказаному у ECMA-262, який можна підсумувати наступним чином:

 • День тижня: 3 літери англійської назви дня тижня, наприклад, "Sat"
 • пробіл
 • Місяць: 3 літери англійської назви місяця, наприклад, "Sep"
 • пробіл
 • День: 2-значний день місяця, наприклад, "01"
 • пробіл
 • Рік: 4-значний рік, наприклад, "2018"
 • пробіл
 • Година: 2-значна година, наприклад, "14"
 • двокрапка
 • Хвилини: 2-значні хвилини, наприклад, "53"
 • двокрапка
 • Секунди: 2-значні секунди, наприклад, "26"
 • пробіл
 • Рядок "GMT"
 • Знак зсуву часового поясу, один з:
  • "+" для додатного зсуву (0 чи більше)
  • "-" для від'ємного зсуву (менше нуля)
 • Двозначний зсув годин, наприклад, "14"
 • Двозначний зсув хвилин, наприклад, "00"
 • Необов'язково, ім'я часового поясу, що складається з:
  • пробілу
  • Лівої дужки, тобто, "("
  • Рядкового відображення часового поясу, що залежить від реалізації, і може бути скороченням повної назви (не існує стандарту для імен чи скорочень часових поясів), наприклад, "Line Islands Time" або "LINT"
  • Правої дужки, тобто, ")"

Приклад: "Sat Sep 01 2018 14:53:26 GMT+1400 (LINT)"

До появи ECMAScript 2018 (версії 9) формат рядка, який повертав метод Date.prototype.toString, залежав від реалізації. Тому не можна покладатися на те, що рядок буде у вказаному форматі.

Метод toString() автоматично викликається, коли дата має бути передана у вигляді текстового значення, наприклад, console.log(new Date()), або коли дата використовується в об'єднанні з рядком, як ось var today = 'Сьогодні ' + new Date().

toString() є загальним методом, він не вимагає, щоб його this був екземпляром Date. Однак, він повинен мати внутрішню властивість [[TimeValue]], яку неможливо створити за допомогою вбудованих методів javascript, тому він обмежений використанням з екземплярами Date. Якщо метод викликається не на екземплярі Date, викидається TypeError.

Приклади

Використання toString()

Наступний код присвоює значення toString() об'єкта Date змінній myVar:

var x = new Date();
var myVar = x.toString(); // присвоює рядкове значення myVar у такому форматі:
             // Mon Sep 08 1998 14:36:22 GMT-0700 (PDT)

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toString' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також