Date.prototype.toString()

Метод toString() повертає рядкове представлення вказаного об'єкта Date.

Синтаксис

dateObj.toString()

Повертає

Рядкове представлення наданої дати.

Опис

Екземпляри Date успадковують метод toString() від Date.prototype, а не від Object.prototype. Date.prototype.toString() повертає рядкове представлення об'єкта Date у форматі, вказаному у ECMA-262, який можна підсумувати наступним чином:

 • День тижня: 3 літери англійської назви дня тижня, наприклад, "Sat"
 • пробіл
 • Місяць: 3 літери англійської назви місяця, наприклад, "Sep"
 • пробіл
 • День: 2-значний день місяця, наприклад, "01"
 • пробіл
 • Рік: 4-значний рік, наприклад, "2018"
 • пробіл
 • Година: 2-значна година, наприклад, "14"
 • двокрапка
 • Хвилини: 2-значні хвилини, наприклад, "53"
 • двокрапка
 • Секунди: 2-значні секунди, наприклад, "26"
 • пробіл
 • Рядок "GMT"
 • Знак зсуву часового поясу, один з:
  • "+" для додатного зсуву (0 чи більше)
  • "-" для від'ємного зсуву (менше нуля)
 • Двозначний зсув годин, наприклад, "14"
 • Двозначний зсув хвилин, наприклад, "00"
 • Необов'язково, ім'я часового поясу, що складається з:
  • пробілу
  • Лівої дужки, тобто, "("
  • Рядкового відображення часового поясу, що залежить від реалізації, і може бути скороченням повної назви (не існує стандарту для імен чи скорочень часових поясів), наприклад, "Line Islands Time" або "LINT"
  • Правої дужки, тобто, ")"

Приклад: "Sat Sep 01 2018 14:53:26 GMT+1400 (LINT)"

До появи ECMAScript 2018 (версії 9) формат рядка, який повертав метод Date.prototype.toString, залежав від реалізації. Тому не можна покладатися на те, що рядок буде у вказаному форматі.

Метод toString() автоматично викликається, коли дата має бути передана у вигляді текстового значення, наприклад, console.log(new Date()), або коли дата використовується в об'єднанні з рядком, як ось var today = 'Сьогодні ' + new Date().

toString() є загальним методом, він не вимагає, щоб його this був екземпляром Date. Однак, він повинен мати внутрішню властивість [[TimeValue]], яку неможливо створити за допомогою вбудованих методів javascript, тому він обмежений використанням з екземплярами Date. Якщо метод викликається не на екземплярі Date, викидається TypeError.

Приклади

Використання toString()

Наступний код присвоює значення toString() об'єкта Date змінній myVar:

var x = new Date();
var myVar = x.toString(); // присвоює рядкове значення myVar у такому форматі:
             // Mon Sep 08 1998 14:36:22 GMT-0700 (PDT)

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toString' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toStringChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також