Date.prototype.setTime()

Метод setTime() встановлює об'єкту Date час, переданий кількістю мілісекунд від 1 січня 1970 року, 00:00:00 за UTC.

Синтаксис

dateObj.setTime(timeValue)

Параметри

timeValue
Ціле число, що відображає кільксть мілісекунд від 1 січня 1970 року, 00:00:00 за UTC.

Повертає

Кількість мілісекунд між 1 січня 1970 року 00:00:00 за UTC та оновленою датой (власне, значення аргументу).

Опис

Використовуйте setTime(), щоб присвоїти дату та час іншому об'єкту Date.

Приклади

Застосування setTime()

var theBigDay = new Date('July 1, 1999');
var sameAsBigDay = new Date();
sameAsBigDay.setTime(theBigDay.getTime());

Специфікації

Specification
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.setTime' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
setTimeChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також