Date.prototype[@@toPrimitive]

Метод [@@toPrimitive]() перетворює об'єкт Date на просте значення.

Синтаксис

Date()[Symbol.toPrimitive](hint);

Повертає

Просте значення наданого об'єкта Date. В залежності від аргументу, метод може повернути або рядок, або число.

Опис

Метод [@@toPrimitive]() об'єкта Date повертає просте значення, яке належить або до числового, або до рядкового типу.

Якщо hint дорівнює "string" або "default", [@@toPrimitive]() намагається викликати метод toString. Якщо властивість toString не існує, він намагається викликати метод valueOf, а якщо valueOf також не існує, [@@toPrimitive]() викидає помилку TypeError.

Якщо hint дорівнює "number", [@@toPrimitive]() спрочатку намагається викликати valueOf, а якщо не вдається, він викликає toString.

JavaScript викликає метод [@@toPrimitive]() для перетворення об'єкта на просте значення. Вам рідко знадобиться викликати метод [@@toPrimitive]() власноруч; JavaScript автоматично викликає його, коли зустрічає об'єкт там, де очікується просте значення.

Приклади

Повернення простих значень дати

const testDate = new Date(1590757517834);
// "Date Fri May 29 2020 14:05:17 GMT+0100 (British Summer Time)"

testDate[Symbol.toPrimitive]('string');
// Returns "Date Fri May 29 2020 14:05:17 GMT+0100 (British Summer Time)"

testDate[Symbol.toPrimitive]('number');
// Returns "1590757517834"

testDate[Symbol.toPrimitive]('default');
// Returns "Date Fri May 29 2020 14:05:17 GMT+0100 (British Summer Time)"

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.@@toPrimitive' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
@@toPrimitiveChrome Full support 47Edge Full support 15Firefox Full support 44IE No support NoOpera Full support 34Safari Full support 10WebView Android Full support 47Chrome Android Full support 47Firefox Android Full support 44Opera Android Full support 34Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Див. також