HTTP заголовки

Заголовки HTTP дозволяють клієнту та серверу передавати додаткову інформацію у запиті чи відповіді. Заголовок запиту складається з нечутливих до регістру імен, за якими йде двокрапка ':', а потім їх значення (без розбиття на рядки). Пробіли перед значеннями ігноруються.

Користувальницькі значення заголовків можуть бути додані за допомогою префіксу 'X-' . Однак ця домовленість більше не підтримується з червня 2012, через незручність, яку вона викликала, коли нестандартизовані поля стали стандартними у RFC 6648; інші значення  перераховані у IANA registry, оригінальний зміст якого був виначений у RFC 4229. IANA також підтримує реєстр запропонованих нових значень заголовків повідомлення HTTP.

Заголовки можуть бути сгруповані, відповідно до їхнього змісту:

  • General header: Заголовки, що застосовуються як для запиту, так і відповіді, але не маєть ніякого відношення до даних, що передаються у тілі.
  • Request header: Заголовки, що містять більше інформації про ресурс, що запитується, чи самого клієнта.
  • Response header: Заголовки з додатковою інформацією про відповідь, наприклад, її розташування або сам сервер (ім'я, версія тощо).
  • Entity header: Заголовки, що містять больше інформації про тіло сутністі, наприклад, довжину її контенту або MIME-тип.

Заголовки також можуть бути згруповані за тим, як проксі обробляє їх:

End-to-end (точка-точка або наскрізні) заголовки
Ці заголовки повинні бути передані кінцевому отримувачу повідомлення; серверу, що оброблює запит, або клієнту, який отримує відповідь. Проміжний проксі має повторно передати наскрізні заголовки незмінніми, а кеш повинен зберегти їх.
Hop-by-hop (крок-за-кроком або проміжні) заголовки
Ці заголовки мають значення лише для одного з'єднання транспортного рівня та не повинні бути повторно передані через проксі або кеш. Це такі заголовки, як: Connection, Keep-Alive, Proxy-Authenticate, Proxy-Authorization, TE, Trailer, Transfer-Encoding та Upgrade. Зазначте, що лише проміжні заголовки можуть бути встановлені за допомогою загального заголовку Connection.

Наступний лист підсумовує заголовки HTTP по категорії їхнього використання. Список за абеткою дивись у навігаційному листі зліва.

Аутентифікація

WWW-Authenticate
Визначають методи аутентифікації, що мають бути використані для отримання доступу до ресурсу.
Authorization
Містить облікові данні для аутентифікації агента користувача сервером.
Proxy-Authenticate
Визначає метод аутентифікації, який має бути використаний для отримання доступу до ресурсу через проксі сервер.
Proxy-Authorization
Містить облікові данні для аутентифікації агента користувача проксі сервером.

Кешування

Age
Час у секундах, який об'єкт має бути у кеші проксі.
Cache-Control
Означує директиви механізму кешування як у запиті, так і у відповіді.
Expires
Дата/час, після якої відповідь вважається застарілою.
Pragma
Залежний від реалізації заголовок, який може викликати декілька ефектів де завгодно у ланцюгу запит-відповідь. Використвується для зворотної сумісності з кешем HTTP/1.0, де заголовок Cache-Control ще не присутній.
Warning
Загальне попереджувальне поле, яке містить інформацію про імовірні проблеми.

Клієнтські підказки

HTTP Client hints are a work in progress. Actual documentation can be found on the website of the HTTP working group.

Accept-CH This is an experimental API that should not be used in production code.
Servers can advertise support for Client Hints using the Accept-CH header field or an equivalent HTML meta element with http-equiv attribute ([HTML5]).
Content-DPR This is an experimental API that should not be used in production code.
The “Content-DPR” response header field is a number that indicates the ratio between physical pixels over CSS px of the selected image response.
DPR This is an experimental API that should not be used in production code.
The “DPR” request header field is a number that indicates the client’s current Device Pixel Ratio (DPR), which is the ratio of physical pixels over CSS px (Section 5.2 of [CSSVAL]) of the layout viewport (Section 9.1.1 of [CSS2]) on the device.
Save-Data This is an experimental API that should not be used in production code.
The SaveData [CLIENT-HINTS] request header field consists of one or more tokens that indicate user agent's preference for reduced data usage
Viewport-Width This is an experimental API that should not be used in production code.

The “Viewport-Width” request header field is a number that indicates the layout viewport width in CSS px. The provided CSS px value is a number rounded to the smallest following integer (i.e. ceiling value).

If Viewport-Width occurs in a message more than once, the last value overrides all previous occurrences.

Width This is an experimental API that should not be used in production code.

The “Width” request header field is a number that indicates the desired resource width in physical px (i.e. intrinsic size of an image). The provided physical px value is a number rounded to the smallest following integer (i.e. ceiling value).

If the desired resource width is not known at the time of the request or the resource does not have a display width, the Width header field can be omitted. If Width occurs in a message more than once, the last value overrides all previous occurrences

Accept-CH-Lifetime This is an experimental API that should not be used in production code.
Servers can ask the client to remember the set of Client Hints that the server supports for a specified period of time, to enable delivery of Client Hints on subsequent requests to the server’s origin ([RFC6454]).
Early-Data This is an experimental API that should not be used in production code.
Indicates that the request has been conveyed in early data.

Умови

Last-Modified
It is a validator, the last modification date of the resource, used to compare several versions of the same resource. It is less accurate than ETag, but easier to calculate in some environments. Conditional requests using If-Modified-Since and If-Unmodified-Since use this value to change the behavior of the request.
ETag
It is a validator, a unique string identifying the version of the resource. Conditional requests using If-Match and If-None-Match use this value to change the behavior of the request.
If-Match
Makes the request conditional and applies the method only if the stored resource matches one of the given ETags.
If-None-Match
Makes the request conditional and applies the method only if the stored resource doesn't match any of the given ETags. This is used to update caches (for safe requests), or to prevent to upload a new resource when one is already existing.
If-Modified-Since
Makes the request conditional and expects the entity to be transmitted only if it has been modified after the given date. This is used to transmit data only when the cache is out of date.
If-Unmodified-Since
Makes the request conditional and expects the entity to be transmitted only if it has not been modified after the given date. This is used to ensure the coherence of a new fragment of a specific range with previous ones, or to implement an optimistic concurrency control system when modifying existing documents.

Управління з'єднанням

Connection
Вказує чи повинно мережне з'єднання залишатися відкритим після завершення поточної транзакції.
Keep-Alive
Controls how long a persistent connection should stay open.

Узгодження змісту

Accept
Informs the server about the types of data that can be sent back. It is MIME-type.
Accept-Charset
Informs the server about which character set the client is able to understand.
Accept-Encoding
Інформує сервер про алгоритм кодування, зазвичай алгоритм стиснення, який може бути використаний на ресурсі, відправленому назад.
Accept-Language
Інформує сервер про мову, на яку сервер очікує відправлення. Це рекомендація і не обов'язково знаходиться під повним контролем користувача: сервер завжди повинен звертати увагу, щоб не перевизначити явний вибір користувача (наприклад, вибір мови у випадаючому списку).

Контроль

Expect
Indicates expectations that need to be fulfilled by the server in order to properly handle the request.
Max-Forwards
...

Cookies

Cookie
Contains stored HTTP cookies previously sent by the server with the Set-Cookie header.
Set-Cookie
Send cookies from the server to the user agent.
Cookie2 This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Used to contain an HTTP cookie, previously sent by the server with the Set-Cookie2 header, but has been obsoleted by the specification. Use Cookie instead.
Set-Cookie2 This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Used to send cookies from the server to the user agent, but has been obsoleted by the specification. Use Set-Cookie instead.

CORS

Access-Control-Allow-Origin
Indicates whether the response can be shared.
Access-Control-Allow-Credentials
Indicates whether the response to the request can be exposed when the credentials flag is true.
Access-Control-Allow-Headers
Used in response to a preflight request to indicate which HTTP headers can be used when making the actual request.
Access-Control-Allow-Methods
Specifies the method or methods allowed when accessing the resource in response to a preflight request.
Access-Control-Expose-Headers
Indicates which headers can be exposed as part of the response by listing their names.
Access-Control-Max-Age
Indicates how long the results of a preflight request can be cached.
Access-Control-Request-Headers
Used when issuing a preflight request to let the server know which HTTP headers will be used when the actual request is made.
Access-Control-Request-Method
Used when issuing a preflight request to let the server know which HTTP method will be used when the actual request is made.
Origin
Indicates where a fetch originates from.

Не відстежується

DNT
Used for expressing the user's tracking preference.
Tk
Indicates the tracking status that applied to the corresponding request.

Завантаження

Content-Disposition
Is a response header if the resource transmitted should be displayed inline (default behavior when the header is not present), or it should be handled like a download and the browser should present a 'Save As' window.

Інформація про тіло повідомлення

Content-Length
indicates the size of the entity-body, in decimal number of octets, sent to the recipient.
Content-Type
Indicates the media type of the resource.
Content-Encoding
Used to specify the compression algorithm.
Content-Language
Describes the language(s) intended for the audience, so that it allows a user to differentiate according to the users' own preferred language.
Content-Location
Indicates an alternate location for the returned data.

Проксі

Forwarded
Contains information from the client-facing side of proxy servers that is altered or lost when a proxy is involved in the path of the request.
X-Forwarded-For This API has not been standardized.
Identifies the originating IP addresses of a client connecting to a web server through an HTTP proxy or a load balancer.
X-Forwarded-Host This API has not been standardized.
Identifies the original host requested that a client used to connect to your proxy or load balancer.
X-Forwarded-Proto This API has not been standardized.
identifies the protocol (HTTP or HTTPS) that a client used to connect to your proxy or load balancer.
Via
Added by proxies, both forward and reverse proxies, and can appear in the request headers and the response headers.

Перенаправлення

Location
Позначає URL-адресу сторінки для перенаправлення.

Контекст запиту

From
Contains an Internet email address for a human user who controls the requesting user agent.
Host
Вказує ім'я домену сервера (для віртуального хостингу) і (при необхідності) номер TCP-порту, на якому прослуховується сервер.
Referer
The address of the previous web page from which a link to the currently requested page was followed.
Referrer-Policy
Governs which referrer information sent in the Referer header should be included with requests made.
User-Agent
Містить характеристичний рядок, що дозволяє одноранговим мережним протоколам ідентифікувати тип програми, операційну систему, постачальника програмного забезпечення або версію програмного забезпечення користувача, що запитує програмне забезпечення. Див. Також посилання на рядок користувача агента Firefox. посилання на рядок користувача Firefox.

Контекст відповіді

Allow
Lists the set of HTTP request methods support by a resource.
Server
Contains information about the software used by the origin server to handle the request.

Діапазон запитів

Accept-Ranges
Indicates if the server supports range requests and if so, in which unit the range can be expressed.
Range
Indicates the part of a document that the server should return.
If-Range
Creates a conditional range request that is only fulfilled if the given etag or date matches the remote resource. Used to prevent downloading two ranges from incompatible version of the resource.
Content-Range
Indicates where in a full body message a partial message belongs.

Безпека

Content-Security-Policy (CSP)
Controls resources the user agent is allowed to load for a given page.
Content-Security-Policy-Report-Only
Allows web developers to experiment with policies by monitoring (but not enforcing) their effects. These violation reports consist of JSON documents sent via an HTTP POST request to the specified URI.
Public-Key-Pins (HPKP)
Associates a specific cryptographic public key with a certain web server to decrease the risk of MITM attacks with forged certificates.
Public-Key-Pins-Report-Only
Sends reports to the report-uri specified in the header and does still allow clients to connect to the server even if the pinning is violated.
Strict-Transport-Security (HSTS)
Force communication using HTTPS instead of HTTP.
Upgrade-Insecure-Requests
Надсилає на сервер сигнал, який вказує на бажання клієнта на зашифровану і аутентифіковану відповідь, і що він може успішно обробити директиву upgrade-insecure-requests 
X-Content-Type-Options
Disables MIME sniffing and forces browser to use the type given in Content-Type.
X-Frame-Options (XFO)
Indicates whether a browser should be allowed to render a page in a <frame>, <iframe> or <object>
X-XSS-Protection
Enables cross-site scripting filtering.

Події надіслані сервером

Кодування передачі

Transfer-Encoding
Specifies the the form of encoding used to safely transfer the entity to the user.
TE
Specifies the transfer encodings the user agent is willing to accept.
Trailer
Allows the sender to include additional fields at the end of chunked message.

WebSockets

Інше

Date
Contains the date and time at which the message was originated.
Large-Allocation
Tells the browser that the page being loaded is going to want to perform a large allocation.
Link
...
Retry-After
Indicates how long the user agent should wait before making a follow-up request.
SourceMap
Links generated code to a source map.
Upgrade
The relevant RFC document for the Upgrade header field is RFC 7230, section 6.7.  The standard establishes rules for upgrading or changing to a different protocol on the current client, server, transport protocol connection.  For example, this header standard allows a client to change from HTTP 1.1 to HTTP 2.0, assuming the server decides to acknowledge and implement the Upgrade header field.  Niether party is required to accept the terms specified in the Upgrade header field.  It can be used in both client and server headers.  If the Upgrade header field is specified, then the sender MUST also send the Connection header field with the upgrade option specified.  For details on the Connection header field please see section 6.1 of the aforementioned RFC.
Vary
Determines how to match future request headers to decide whether a cached response can be used rather than requesting a fresh one from the origin server.
X-DNS-Prefetch-Control
Controls DNS prefetching, a feature by which browsers proactively perform domain name resolution on both links that the user may choose to follow as well as URLs for items referenced by the document, including images, CSS, JavaScript, and so forth.
X-Firefox-Spdy
...
X-Requested-With
...
X-UA-Compatible
...

Внесок

Ви можете допомогти, написав нові записи або покращити існуючі.

Дивись також