RegExp.lastMatch ($&)

Niestandardowy: This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Niestandardowa właściwość lastMatch jest właściwością statyczną, tylko do odczytu wyrażeń regularnych, który zawiera ostatnie dopasowane znaki. RegExp.$& jest aliasem tej właściwości.

Syntax

RegExp.lastMatch
RegExp['$&']

Description

The lastMatch property is static, it is not a property of an individual regular expression object. Instead, you always use it as RegExp.lastMatch or RegExp['$&'].

The value of the lastMatch property is read-only and modified whenever a successful match is made.

You can not use the shorthand alias with the dot property accessor (RegExp.$&), because the parser expects an expression with "&" in that case and a SyntaxError is thrown. Use the bracket notation for property access.

Examples

Using lastMatch and $&

var re = /hi/g;
re.test('hi there!');
RegExp.lastMatch; // "hi"
RegExp['$&'];     // "hi"

Specifications

Niestandardowe. Nie jest częścią aktualnej specyfikacji.

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also