RegExp.prototype.ignoreCase

Podsumowanie

Określa czy z wyrażeniem regularnym została użyta flaga "i".

Property attributes of RegExp.prototype.ignoreCase
Writable no
Enumerable no
Configurable yes

Opis

ignoreCase jest własnością pojedynczego obiektu wyrażenia regularnego.

Wartość ignoreCase wynosi true, jeśli użyta została flaga "i"; w przeciwnym przypadku będzie to wartość false. Flaga "i" wskazuje, że wielkość znaków ma być ignorowana podczas dokonywania porównań w łańcuchu znaków.

Tej własności nie można zmieniać bezpośrednio.

Zobacz także