Number.MIN VALUE

Podsumowanie

Najmniejsza dodatnia wartość liczbowa, której reprezentacja jest możliwa w języku JavaScript.

Property attributes of Number.MIN VALUE
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Opis

Własność MIN_VALUE to najbliższa zeru liczba dodatnia, jakiej reprezentacja jest możliwa w języku JavaScript - nie jest to najmniejsza liczba ujemna.

MIN_VALUE ma wartość ok. 5e-324. Wartości mniejsze niż MIN_VALUE (ang. "underflow values") konwertowane są do 0.

Ponieważ MIN_VALUE jest statyczną własnością Number, używa jej się zawsze jako Number.MIN_VALUE, a nie jako własność utworzonego przez programistę obiektu Number.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Number.MIN_VALUE

Poniższy kod dzieli jedną liczbę przez drugą. Jeśli wynik jest większy lub równy MIN_VALUE, wywoływana jest funkcja func1, w przeciwnym wypadku wywoływana jest funkcja func2.

if (num1 / num2 >= Number.MIN_VALUE) {
   func1();
} else {
   func2();
}