EvalError

Obiekt EvalError wskazuje na błąd dotyczący globalnej funkcji eval() (en-US). Ten wyjątek nie jest już wywoływany przez JavaScript, jednak obiekt EvalError został zachowany ze względu na kompatybilność wsteczną.

Konstruktor

EvalError()
Tworzy nowy obiekt EvalError.

Własności instancji

EvalError.prototype.message
Treść błędu. Choć ECMA-262 określa, że EvalError powinien mieć swoją własną wartość message, w SpiderMonkey jest ona dziedziczona z Error.prototype.message.
EvalError.prototype.name
Nazwa błędu. Dziedziczone z Error.
EvalError.prototype.fileName
Ścieżka do pliku, w którym został wywołany błąd. Dziedziczone z Error.
EvalError.prototype.lineNumber
Numer linii w pliku, gdzie został wywołany błąd. Dziedziczone z Error.
EvalError.prototype.columnNumber
Kolumna w linii, gdzie został wywołany błąd. Dziedziczone z Error.
EvalError.prototype.stack
Stos wywołań. Dziedziczone z Error.

Przykłady

EvalError nie jest używany w obecnej specyfikacji ECMAScript, zatem nie będzie wywoływany podczas wykonania programu – jednakże sam obiekt został zachowany ze względu na wsteczną kompatybilność z wcześniejszymi wersjami specyfikacji.

Tworzenie EvalError

try {
 throw new EvalError('Hello', 'someFile.js', 10);
} catch (e) {
 console.log(e instanceof EvalError); // true
 console.log(e.message);       // "Hello"
 console.log(e.name);         // "EvalError"
 console.log(e.fileName);       // "someFile.js"
 console.log(e.lineNumber);      // 10
 console.log(e.columnNumber);     // 0
 console.log(e.stack);        // "@Scratchpad/2:2:9\n"
}

Specyfikacje

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też