Date.prototype.toUTCString()

Podsumowanie

Konwertuje datę na łańcuch znaków, używając do konwersji czasu uniwersalnego.

Składnia

dateObj.toUTCString()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez toUTCString() jest sformatowanym i tylko do odczytu łańcuchem znaków, stosowanym do konwersji UTC. Wartość zwracanego formatu może być określona stosownie do platformy.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie toUTCString()

var today = new Date();
var UTCstring = today.toUTCString();
// Mon, 03 Jul 2006 21:44:38 GMT

Zobacz także