Date.prototype.toLocaleTimeString()

Podsumowanie

Zwraca "czas", porcje daty jako łańcuch znaków, używając aktualnych lokalnych konwersji.

Metoda toLocaleTimeString polega na znalezieniu formatu daty w systemie operacyjnym. Konwertuje datę do łańcucha znakowego używając konwencji formatowania systemu operacyjnego, gdzie skrypt jest uruchomiony. Na przykład, w USA, miesiąc pojawia się przed dniem (04/15/98), gdzie w Niemczech data wyświetla miesiąc po dniu (15.04.98). Jeśli system operacyjny nie używa, nie spełnia roku 2000 i nie używa pełnego roku dla lat przed 1900 lub po 2000, toLocaleTimeString zwraca łańcuch znakowy, który nie jest uległy wobec roku 2000. toLocaleTimeString postępuje podobnie do toString, kiedy konwertuje rok, który system operacyjny ma w nie właściwym formacie.

Metody takie jak getHours, getMinutes i getSeconds dają więcej podobnych rezultatów niż toLocaleTimeString.

Składnia

dateObj.toLocaleTimeString([locales[, options]])

Parametry

Check the Browser compatibility section to see which browsers support the locales and options arguments, and the Example: Checking for support for locales and options arguments for feature detection.

{{page('/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/DateTimeFormat', 'Parameters')}}

The default value for each date-time component property is undefined, but if the hour, minute, second properties are all undefined, then hour, minute, and second are assumed to be "numeric".

Przykłady

Zastosowanie toLocaleTimeString()

W następującym przykładzie, today jest obiektem Date object:

var today = new Date(95,11,18,17,28,35); //miesiące są reprezentowane przez liczby od 0 do 11
today.toLocaleTimeString(); // 17:28:35

W tym przykładzie, toLocaleTimeString zwraca wartość łańcucha znakowego, która jest podobna do następującej formy. Dokładny format, jaki znajduje się na platformie.

Zobacz także