Date.prototype.toLocaleString()

Podsumowanie

Konwertuje datę na łańcuch znakowy, używając aktualnej lokalnej konwersji.

Metoda toLocaleString polega na znalezieniu formatu daty w systemie operacyjnym. Konwertuje datę do łańcucha znakowego używając konwencji formatowania systemu operacyjnego, gdzie skrypt jest uruchomiony. Na przykład, w USA, miesiąc pojawia się przed dniem (04/15/98), gdzie w Niemczech data wyświetla miesiąc, zaraz po dniu (15.04.98). Jeśli system operacyjny nie używa, nie spełnia roku 2000 i nie używa pełnego roku dla lat przed 1900 lub po 2000, toLocaleString zwraca łańcuch znakowy, który nie jest uległy wobec roku 2000. toLocaleString postępuje podobnie do toString, kiedy konwertuje rok, który system operacyjny ma w niewłaściwym formacie.

Metody, takie jak getHours, getMinutes i getSeconds dają więcej przenośnych rezultatów niż toLocaleString

Składnia

dateObj.toLocaleString([locales[, options]])

Parametry

Check the Browser compatibility section to see which browsers support the locales and options arguments, and the Example: Checking for support for locales and options arguments for feature detection.

{{page('/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/DateTimeFormat', 'Parameters')}}

The default value for each date-time component property is undefined, but if the weekday, year, month, day, hour, minute, second properties are all undefined, then year, month, day, hour, minute, and second are assumed to be "numeric".

Przykłady

Zastosowanie toLocaleString()

W następującym przykładzie, obiekt today jest Date:

var today = new Date(95,11,18,17,28,35); //miesiące są reprezentowane poprzez liczby od 0 do 11
today.toLocaleString(); // 12/18/95 17:28:35

W tym przykładzie, toLocaleString zwraca łańcuch znaków, który jest podobny do następującej formy. Dokładnie to taki format, jaki jest w systemie.

Zobacz także