Date.prototype.toGMTString()

Wycofywany: This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

Podsumowanie

Konwertuje datę na łańcuch znaków używając konwersji czasu GMT. Dokładny format zwracanych wartości toGMTString() różni się w zależności platformy.

Metoda toGMTString jest nie długo używana i została ona zastąpiona metodą toUTCString(). Powinieneś używać toUTCString() zamiast toGMTSTring().

Składnia

dateObj.toGMTString()

Przykłady

Przykład: Zastosowanie toGMTString()

W następującym przykładzie jest dzisiejsza data obiektu Date:

var today = new Date();
var str = today.toGMTString();

console.log(str); // Mon, 18 Dec 1995 17:28:35 GMT

W tym przykładzie metoda toGMTString konwertuje datę w czasie GMT (UTC) używanego przez system operacyjny w odpowiedniej strefie czasowej i zwraca wartość łańcucha znaków, która jest podobna do następującej formy. Format jest w pełni zależny od platformy.

Zobacz także