Date.prototype.setUTCHours()

Podsumowanie

Ustawia godzinę dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

Składnia

dateObj.setUTCHours(hoursValue[, minutesValue[, secondsValue[, msValue]]])

Parametry

hoursValue 
Liczba całkowita pomiędzy 0 a 23, reprezentująca godzinę.
minutesValue 
Liczba całkowita pomiędzy 0 a 59, reprezentująca minutami.
secondsValue 
Liczba całkowita pomiędzy 0 a 59, reprezentująca sekundy. Jeśli określisz parametr secondsValue, to musisz także określić parametr minutesValue.
msValue 
Liczba pomiędzy 0 a 999, reprezentująca milisekundy. Jeśli określisz parametr msValue, to musisz także określić parametry minutesValue i secondsValue.

Opis

Jeśli nie określisz parametrów minutesValue, secondsValue i msValue, wartość zwracana będzie użytych metod getUTCMinutes(), getUTCSeconds() i getUTCMilliseconds().

Jeśli Twój parametr jest określony z poza szeregu, setUTCHours() próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz wartości 100 dla secondsValue, minuty zawarte w obiekcie Date będą wzrastać o 1 i wartość 40 będzie użyta dla sekund.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie setUTCHours()

var theBigDay = new Date();
theBigDay.setUTCHours(8);

Zobacz także