Date.prototype.setUTCDate()

Podsumowanie

Ustawia dzień miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

Składnia

dateObj.setUTCDate(dayValue)

Parametry

dayValue 
Liczba całkowita od 1 do 31, reprezentująca dni miesiąca.

Opis

Jeśli Twój parametr jest określony z poza szeregu, setUTCDate() próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz wartości 40 dla dayValue, i nazwa miesiąca jaki jest w danym momencie przechowywany w obiekcie Date będzie czerwcem, to do dni przypiszemy wartość 10, ale wyświetlaną nazwą miesiąca będzie już lipiec.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie setUTCDate()

var theBigDay = new Date();
theBigDay.setUTCDate(20);

Zobacz także