Date.prototype.setTime()

Podsumowanie

Ustawia wartość obiektu Date stosownie do czasu lokalnego.

Składnia

dateObj.setTime(timeValue)

Parametry

timeValue 
Liczba całkowita reprezentująca liczbę milisekund liczonych od 1 stycznia 1970, 00:00:00.

Opis

Użyj metody setTime(), aby pomóc przydzielić dacie czas następnego obiektu Date.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie setTime()

var theBigDay = new Date("July 1, 1999");
var sameAsBigDay = new Date();
sameAsBigDay.setTime(theBigDay.getTime())

Zobacz także