Date.prototype.setSeconds()

Podsumowanie

Ustawia sekundy dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.

Składnia

dateObj.setSeconds(secondsValue[, msValue])

Do wersji JavaScript 1.3

dateObj.setSeconds(secondsValue)

Parametry

secondsValue 
Liczba całkowita z przedziału 0 i 59.
msValue 
Liczba z przedziału 0 i 999, reprezentująca milisekundy.

Opis

Jeśli nie określisz parametru msValue, wartość zwracana użytej metody getMilliseconds().

Jeśli Twój parametr jest określony z poza szeregu, setSeconds() próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz wartości 100 dla secondsValue, minuty zawarte w obiekcie Date będą wzrastać o 1 i wartość 40 będzie użyta dla sekund.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie setSeconds()

var theBigDay = new Date();
theBigDay.setSeconds(30);

Zobacz także