Date.prototype.setMilliseconds()

Podsumowanie

Ustawia milisekundy dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.

Składnia

dateObj.setMilliseconds(millisecondsValue)

Parametry

millisecondsValue 
Liczba pomiędzy 0 a 999, reprezentująca milisekundy.

Opis

Jeśli sprecyzujesz liczbę z poza oczekiwanego szeregu, informacje zawarte w obiekcie Date będą aktualizowane. Na przykład, jeśli określisz 1005, liczba sekund rośnie o 1, i 5 jest użyte dla milisekund.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie setMilliseconds()

var theBigDay = new Date();
theBigDay.setMilliseconds(100);

Zobacz także