Date.prototype.getUTCMilliseconds()

Podsumowanie

Zwraca milisekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

Składnia

dateObj.getUTCMilliseconds()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana getUTCMilliseconds jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 999.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getUTCMilliseconds()

Następujący przykład przypisuje część aktualnej daty określającą liczbę milisekund do zmiennej ms.

var today = new Date();
var ms = today.getUTCMilliseconds();

Zobacz także