Date.prototype.getUTCHours()

Podsumowanie

Zwraca godziny dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

Składnia

dateObj.getUTCHours()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez getUTCHours jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 23.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getUTCHours()

Następujący przykład przypisuje część aktualnej daty określającą godzinę do zmiennej hrs.

var today = new Date();
var hours = today.getUTCHours();

Zobacz także