Date.prototype.getTime()

Podsumowanie

Zwraca liczbę reprezentującą czas dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

Może być wykorzystana do przypisania daty i czasu do innego obiektu Date. Ta metoda jest funkcjonalnie równoważna metodzie valueOf().

Składnia

dateObj.getTime()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez metodę getTime jest liczbą milisekund liczoną od 1 stycznia 1970 00:00:00.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getTime()

Następująca instrukcja przypisuje wartość daty theBigDay do sameAsBigDay:

var theBigDay = new Date("July 1, 1999");
var sameAsBigDay = new Date();
sameAsBigDay.setTime(theBigDay.getTime());

Zobacz także