Date.prototype.getMonth()

Podsumowanie

Zwraca miesiąc dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.

Składnia

dateObj.getMonth()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez getMonth jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 11. 0 reprezentuje styczeń, 1 luty, i tak dalej.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getMonth()

Druga instrukcja z przykładu poniżej przypisuje wartość 11 zmiennej month, bazując na wartości obiektu Xmas95 typu Date.

var Xmas95 = new Date("December 25, 1995 23:15:00");
var month = Xmas95.getMonth();

console.log(month); // 11

Zobacz także