Date.prototype.getMinutes()

Podsumowanie

Zwraca minuty dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.

Składnia

dateObj.getMinutes()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez getMinutes jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 59.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getMinutes

Druga instrukcja poniżej przypisuje wartość 15 do zmiennej minutes, bazując na wartości obiektu Xmas95 typu Date.

var Xmas95 = new Date("December 25, 1995 23:15:00");
var minutes = Xmas95.getMinutes();

console.log(minutes); // 15

Zobacz także