Date.prototype.getMilliseconds()

Podsumowanie

Zwraca milisekundy określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.

Składnia

dateObj.getMilliseconds()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez getMilliseconds jest liczbą pomiędzy 0 a 999.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getMilliseconds()

Następujący przykład przydziela liczbę milisekund aktualnego czasu do zmiennej ms.

var today = new Date();
var ms = today.getMilliseconds();

Zobacz także