Date.prototype.getMilliseconds()

getMilliseconds() 方法基於本地時區回傳指定日期的毫秒數。

嘗試一下

語法

js
getMilliseconds()

返回值

一個基於本地時區表示指定日期的毫秒數、介於 0 至 999 的整數值。

範例

使用 getMilliseconds()

下列範例將當前時間的毫秒數指派給變數 milliseconds

js
const today = new Date();
const milliseconds = today.getMilliseconds();

規範

Specification
ECMAScript Language Specification
# sec-date.prototype.getmilliseconds

瀏覽器相容性

BCD tables only load in the browser

參見