Date.prototype.getDay()

Podsumowanie

Zwraca dzień tygodnia określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.

Składnia

dateObj.getDay()

Parametry

Brak.

Opis

Wartością zwracaną przez getDay jest liczba całkowita, odnosząca się do dnia tygodnia: 0 dla niedzieli, 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku, i tak dalej.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getDay()

Druga instrukcja poniżej przydziela wartość 1 do dzienTyg, opierając się o wartość Date, obiektu Xmas95. 25 grudnia 1995 roku wypadał w poniedziałek.

var Xmas95 = new Date("December 25, 1995 23:15:00");
var weekday = Xmas95.getDay();

console.log(weekday); // 1

Zobacz także