Date.prototype.getDate()

Podsumowanie

Zwraca dzień miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.

Składnia

dateObj.getDate()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez getDate to liczby całkowite z przedziału liczb pomiędzy 1 a 31.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getDate()

Druga instrukcja poniżej przydziela wartość 25 do zmiennej dzien, wartość oparta na Date, obiektu Xmas95.

var Xmas95 = new Date("December 25, 1995 23:15:00");
var dzien = Xmas95.getDate();

console.log(dzien), // 25

Zobacz także