Date.prototype.getDate()

根据本地时间,返回一个指定的日期对象为一个月中的哪一日(从 1--31)。

尝试一下

语法

js
getDate()

参数

描述

getDate() 返回一个 1 到 31 的整数值。

示例

示例:使用 getDate() 方法

下面第二条语句将值 25 赋给 day 变量,该值基于日期对象 Xmax95的值。

js
var Xmas95 = new Date("December 25, 1995 23:15:00");
var day = Xmas95.getDate();

alert(day); // 25

规范

Specification
ECMAScript Language Specification
# sec-date.prototype.getdate

浏览器兼容性

BCD tables only load in the browser

参见