BigInt.prototype.toString()

Try it

Metoda toString() zwraca ciąg znaków (string), reprezentujący dany obiekt BigInt. Końcowy znak "n" nie jest częścią wynikowego ciągu znaków.

Składnia

bigIntObj.toString([podstawa])

Parametry

podstawaOptional
Argument opcjonalny. Liczba całkowita w zakresie od 2 do 36, reprezentująca bazę systemu liczbowego, w którym ma być przedstawiona dana wartość BigInt.

Zwracana wartość

Ciąg znaków reprezentujący dany obiekt BigInt.

Wyjątki

RangeError
Jeśli do metody toString() przekazana jest podstawa systemu mniejsza niż 2 lub większa niż 36, wyrzucany jest błąd RangeError.

Opis

Obiekt BigInt nadpisuje metodę toString() obiektu Object; nie dziedziczy metody Object.prototype.toString(). Dla obiektów BigInt, metoda toString() zwraca ciąg znaków reprezentujący daną wartość w systemie pozycyjnym o zadanej bazie.

Metoda toString() parsuje pierwszy argument i próbuje zwrócić ciąg znaków reprezentujący daną wartość w systemie o zadanej podstawie (bazie). Dla systemów o podstawie większej niż 10, do reprezentacji cyfr większych niż 9 używane są kolejne litery alfabetu łacińskiego. Przykładowo, dla wartości w systemie szesnastkowym (o podstawie równej 16), używane są litery od a do f.

Jeśli podstawa nie jest podana, zakłada się, że preferowaną bazą systemu jest 10.

Jeśli wartość bigIntObj jest ujemna, znak jest zachowywany. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy podstawą jest 2; zwracany ciąg cyfr jest dodatnią reprezentacją bigIntObj, poprzedzoną znakiem -, nie dopełnieniem dwójkowym bigIntObj.

Przykłady

Użycie toString

17n.toString();   // '17'
66n.toString(2);   // '1000010'
254n.toString(16);  // 'fe'
-10n.toString(2);  // -1010'
-0xffn.toString(2); // '-11111111'

BigInt z ujemnym zerem

Nie ma obiektów BigInt reprezentujących ujemne zero, tak jak nie ma ujemnych zer wśród liczb całkowitych.. -0.0 jest zmiennoprzecinkową koncepcją zmiennoprzecinkową IEEE, która pojawia się w języku JavaScript jedynie w typie Number.

(-0n).toString();   // '0'
BigInt(-0).toString(); // '0'

Specyfikacje

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też