window.scrollByLines

Podsumowanie

Przewija dokument przez daną liczbę linii.

Składnia

window.scrollByLines(lines)

Parametry

  • lines jest liczbą linii do przewinięcia w dokumencie.
  • lines może być liczbą całkowitą dodatnią lub ujemną.

Przykład

// przewija w dół o 5 linii w dokumencie.
<button onclick="scrollByLines(5);">down 5 lines</button>
// przewija w górę o 5 linii w dokumencie.
<button onclick="scrollByLines(-5);">up 5 lines</button>

Uwagi

Specyfikacja

DOM poziom 0. Nie jest częścią specyfikacji.