window.resizeBy

Podsumowanie

Zmienia rozmiar okna o pewną wartość.

Składnia

window.resizeBy(xDelta,yDelta)

Parametry

  • xDelta jest liczbą pikseli o jaką ma wzrosnąć okno w poziomie.
  • yDelta jest liczbą pikseli o jaką ma wzrosnąć okno w pionie.

Przykład

// Spowoduje zmniejszenie się okna
window.resizeBy(-200, -200);

Uwagi

Ta metoda zmienia rozmiar okna relatywnie do jego obecnego rozmiaru. Aby zmienić rozmiar okna bezwzględnie zastosuj DOM:window.resizeTo.

Specyfikacja

DOM poziom 0. Nie jest częścią specyfikacji.