window.name

Podsumowanie

Pobiera/ustawia nazwę okna.

Składnia

string = window.name
 window.name =string

Przykład

window.name = "lab_view";

Uwagi

Nazwa okna jest używana pierwotnie dla ustawienia celu dla linków oraz formularzy. Okno nie musi posiadać nazwy.

Specyfikacja

DOM poziom 0. Nie jest częścią specyfikacji.