toString

Podsumowanie

Zwraca ciąg znakowy, który jest obecnie reprezentowany przez obiekt selekcji, tj. aktualnie zaznaczony tekst.

Składnia

string =sel.toString()
  • string jest ciągiem znakowym reprezentującym selekcję.

Własności

Brak.

Opis

Ta metoda zwraca obecnie zaznaczony tekst.

W JavaScript, ta metoda jest wywoływana automatycznie, kiedy funkcja, do której przesyłany jest obiekt, oczekuje ciągu znakowego:

alert(window.getSelection()) // Co jest wywoływane
alert(window.getSelection().toString())  // Co jest w wywoływane w rzeczywistości

Zobacz również