selectAllChildren

Podsumowanie

Dodaje wszystkie dzieci podanego węzła do zaznaczenia. Poprzednie zaznaczenie jest usuwane.

Składnia

sel.selectAllChildren(parentNode)

Parametry

parentNode
Wszystkie dzieci węzła parentNode będą wybrane. Samo parentNode nie będzie częścią zaznaczenia.

Przykłady

footer = document.getElementById("footer");
window.getSelection().selectAllChildren(footer);
/* Wszystko wewnątrz footer jest teraz wybrane */