Podsumowanie

Usuwa zakres z zaznaczenia.

Składnia

sel.removeRange(range)

Parametry

range
Obiekt zakresu, który będzie usunięty z zaznaczenia.

Przykłady

/* Programowo, można wybrać więcej niż jeden zakres.  
 * Ten przykład usunie wszystkie zakresy oprócz pierwszego.*/
s = window.getSelection();
if(s.rangeCount > 1) {
 for(var i = 1; i < s.rangeCount; i++) {
  s.removeRange(s.getRangeAt(i));
 }
}

 

 

 

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, khalid32, Mgjbot, Rev
Ostatnia aktualizacja: teoli,