mozilla
Wyniki wyszukiwania

  removeRange

  Podsumowanie

  Usuwa zakres z zaznaczenia.

  Składnia

  sel.removeRange(range)
  

  Parametry

  range
  Obiekt zakresu, który będzie usunięty z zaznaczenia.

  Przykłady

  /* Programowo, można wybrać więcej niż jeden zakres. 
   * Ten przykład usunie wszystkie zakresy oprócz pierwszego.*/
  s = window.getSelection();
  if(s.rangeCount > 1) {
   for(var i = 1; i < s.rangeCount; i++) {
   s.removeRange(s.getRangeAt(i));
   }
  }
  

   

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: khalid32, Rev, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,