removeAllRanges

Podsumowanie

Usuwa wszystkie zakresy, ustawiając własności anchorNode i focusNode na null oraz usuwając samo zaznaczenie.

Składnia

sel.removeAllRanges();

Parametry

Brak.

 

 

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,