rangeCount

Podsumowanie

Zwraca liczbę zakresów, które znajdują się w zaznaczeniu.

Składnia

sel.rangeCount

Uwagi

Zaraz po załadowaniu strony, wartość rangeCount wynosi 0. Użytkownik może zazwyczaj wykonać tylko jedno zaznaczenie na raz, dlatego wartość rangeCount z reguły będzie wynosiła 1. Za pomocą skryptu możliwe jest stworzenie zaznaczenia, które zawiera więcej niż jeden zakres.