getRangeAt

Podsumowanie

Zwraca obiekt zakresu reprezentujący jeden z obecnie zaznaczonych zakresów.

Składnia

range =sel.getRangeAt(index)

Parametry

range
Obiekt zakresu, który zostanie zwrócony.
index
Wartość liczbowa liczona od zera. Wartość ujemna, równa albo większa od rangeCount spowoduje wystąpienie błędu.

Przykłady

ranges = [];
sel = window.getSelection();
for(var i = 0; i < sel.rangeCount; i++) {
 ranges[i] = sel.getRangeAt(i);
}
/* Każdy element w tablicy zakresów jest teraz 
 * obiektem zakresu reprezentującym jeden z 
 * zakresów w aktualnym zaznaczeniu */