focusOffset

Podsumowanie

Zwraca pozycję, na której skupienie selekcji znajduje się w węźle focusNode.

Składnia

sel.focusOffset

Uwagi

Liczenie się tej zmiennej zaczyna się od 0. Jeżeli selekcja kończy się z pierwszym znakiem anchorNode, zwracane jest 0.

 

 

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,