focusNode

Podsumowanie

Zwraca węzeł, w którym selekcja się kończy.

Składnia

sel.focusNode

Uwagi

Użytkownik może wykonać zaznaczenie od lewej do prawej (w bieg dokumentu) lub od prawej do lewej (odwrotnie od biegu dokumentu). Skupienie znajduje się tam, gdzie użytkownik kończy selekcję. Może to być widoczne, kiedy zostanie przytrzymany klawisz Shift i naciśnięte strzałki na klawiaturze. Skupienie selekcji zmienia swoje położenie, a skupienie selekcji, drugi koniec selekcji, nie.